onsdag 25. mars 2015

Det store skolesviket av Karl-Eirik Kval

Karl-Eirik Kval er lektor og cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Han underviser i samfunnsfag og matematikk i videregående skole. Han har også bakgrunn som journalist og har i mange år deltatt i den offentlige debatten om norsk skole.

Det store skolesviket - En diagnose og 18 forslag til forbedringer er Kvals oppgjør med norsk skolepolitikk. Norge er et av de landene som bruker mest penger på skole. Hva kan det da komme av at resultatene er middelmådige sammenlignet med andre land i internasjonale undersøkelser? Hvorfor dropper så mange ut av skole? Hvorfor har sosial bakgrunn så stor betydning? Hva kan det komme av at fravær og forseintkomming har blitt et så stort problem?

I denne boka undersøkes og belyses mange av de forholdene som gjør at så mange elever lærer mye mindre enn de ellers kunne gjort -  først og fremst i videregående skole. Til slutt kommer 18 råd for hvordan skolen og skolesystemet kan endres til det bedre.

Dette er boka for de som direkte eller indirekte merker hvordan dagens skole fungerer: lærere, elever og foreldre. Og for dem som bestemmer hvordan skolen skal være: politikere og byråkrater.

Les mer her og her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar