torsdag 20. juni 2013

Israelerne - kampen for å høre til av Hanne Eggen Røislien

Helt siden nasjonen Israel erklærte sin uavhengighet i 1948 har landet vekket sterke følelser. Men hva med innbyggerne i Israel? Hvor mye vet vi egentlig om dem, om deres drømmer, lengsler og problemer? Hva, om noe, kjennetegner israelsk identitet?

Røislien er en av de norske Midtøsten-forskere som kjenner Israel best, og i denne boka forsøker hun å bidra til kunnskap om israelere og om hvordan deres samfunn er satt sammen.

Her får vi møte israelere som forfatteren har møtt gjennom mange av sine besøk i Israel og Midtøsten, og hver og en av dem representerer toneangivende miljøer og ideologier blant israelere. Hun lar oss møte unge, gamle, kvinner, menn, innfødte og immigranter i tilsynelatende tilfeldig rekkefølge.Vi får møte vanlige israelere som forsøker å leve sine liv så normalt som mulig under unormale omstendigheter.

Forfatteren skriver godt og med stor kunnskap i denne innsiktsfulle boka om israelere, og gir et viktig bidrag til større forståelse for et samfunn som er like komplisert som den konflikten det er en del av.

Les omtale av boka her og her.

Du kan også lese mer om den israelsk - palestinske konflikten her og her.

torsdag 13. juni 2013

Tips til bøker på nynorsk

Nynorsk er en viktig del av vår kulturhistorie og vårt norske språk. Dialekter er fascinerende og nynorsk er som de fleste vet, et skriftspråk som er basert på talemål fra ulike norske dialekter, mens bokmål er en fornorsket utgave av dansk skriftspråk. Nynorsk er altså et moderne skriftspråk, i motsetning til gammelnorsk eller mellomnorsk.

Nynorsk er likestilt med bokmål og derfor er det også greit å lære seg skriftspråkets historie, skriveregler og skrivemåte. Les mer om norsk språkhistorie her.

Skal man lære seg å skrive nynorsk og få språket til å flyte godt, er det lurt å lese bøker på nynorsk. Klikker du på denne lenken, finner du tips til mange fine nynorskbøker innen ulike sjangre. Heftet er utarbeidet av Haugesund folkebibliotek: Bøker på nynorsk.

God bok!

onsdag 12. juni 2013

Politi av Jo Nesbø

Endelig er bok nr. 10 med Harry Hole her! Og er du Nesbø-fan kan du umulig bli skuffet av "Politi". I den forrige boka "Gjenferd" ble Hole skutt på slutten av boka, og vi kunne få inntrykk av at han var død. Men jeg røper ikke for mye om jeg sier at selvfølgelig dukker Harry Hole opp også i denne tiende boka.

Politi starter omtrent der forrige bok sluttet, så har du ikke lest Gjenferd, anbefaler jeg at du gjør det før du leser denne. Politi handler om, som tittelen antyder, politifolk av ulike slag. Det handler om at flere politimenn blir funnet drept på bestialsk vis på åsteder for gamle, uoppklarte drap. Det handler også om korrupte og kriminelle politifolk, politi som tar seg til rette, politifolk som setter seg over de lover og regler de er satt til å håndheve, men også om hardtarbeidende, kloke og lojale politifolk.

Nesbø er god på å benytte seg av alle krimsjangerens klisjeer, og så også i denne. Her er det spenning, drivende handling, brutale drap, uventede vendinger og overraskelser, og midt oppi dette står Harry Hole, som fortsatt sliter med sine indre demoner. Heldigvis kan man se en utvikling i Harry Hole, noe som gir en ekstra og viktig dimensjon til karakteren. Skal du lese bare èn krimbok i år, les denne! Du kan blant annet lese anmeldelse av boka her.

Boka kan du låne hos oss!

mandag 10. juni 2013

Bak lukkede dører av Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse

Når man hører ordet voldtekt, dras tankene fort i retning av et overfall i en mørk park sent på kvelden. I den kollektive bevisstheten er det den «typiske» eller den «ekte» voldtekten. Men disse voldtektene er ikke typiske i det hele tatt. Den typiske voldtekten begås av en nær bekjent, en venn, kjæreste, ektefelle eller tidligere partner. De begås av menn mot kvinner og av kvinner mot menn. Regjeringens voldtektsutvalg konkluderte i sin rapport med at det begås et sted mellom 8000 og 16 000 voldtekter i Norge hvert år.

Bak lukkede dører - en bok om voldtekt tar forfatterne Anja Emilie Kruse og Anne Bitsch et oppgjør med mytene om voldtekt. Gjennom intervjuer med mannlige og kvinnelige voldtektsofre får leseren innblikk i en type seksuelle overgrep som ofte forties i den offentlige debatten i Norge: De som skjer bak lukkede dører, mellom ofre og overgripere som kjenner hverandre.

Leseren tas også med på tilskuerbenken bak rettens lukkede dører, og blir presentert for et dystert bilde av en rettsstat som skiller mellom såkalte verdige og uverdige ofre. Forfatterne knuser myten om likestillingslandet der kvinner og menn har full seksuell frihet, og tar til orde for en ny voldtektspolitikk som er basert på gjensidig nytelse og sex uten skam.
 
Både myten om offerets egen skyld i voldtekter og andre seiglivede forestillinger blir grundig tilbakevist og gjennomgått i et eget kapittel i boken.
 
Les mer om denne viktige boka og temaet her og her.