fredag 21. mars 2014

Endring av praksis i klasserommet - med bidrag fra Rissa vgs.

Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning, redigert av Rita Riksaasen og Inger Langseth, er en bok som er skrevet av lærere, forskere og skoleledere.

Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis og ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole. Boka viser eksempler på hvordan en forsker arbeider som "ekspert" og modell for lærerne. Den viser hvilke positive og negative følelser som kommer til utrykk i et utviklingsarbeid. Videre viser boka hvordan skoleledere har lagt til rette for lærernes kompetanseutvikling.

Det vises til eksempler på hvordan skriverammer og IKT brukes i engelskundervisningen og på hvordan synlig og usynlig pedagogikk kan brukes i veiledning og undervisning og til hvordan ansvar for egen læring og vekt på indre motivasjon kan føre til manglende innsats blant elever.

"Våre egne" Randi Nordgaard Hermstad og Åshild Elvebakken har også bidratt til artikler i denne boka.

torsdag 20. mars 2014

Sosiale antenner har mange frekvenser av Rønhovde og Ekevik

Kjenner du noen som har Asperger syndrom? Har du kanskje diagnosen selv? Da vet du kanskje at Asperger ses på som en mild grad av autisme, og derfor nå skal hete autismespekterforstyrrelser (ASD).

Er ASD noe man får eller noe man er født med?
Arter det seg ulikt hos gutter og jenter?
Hva burde lærere vite om elever med autisme?

Kan man leve et bra liv med ASD?

Disse og flere spørsmål får du svar på i denne boka, skrevet av Ellen Ekevik og Lisbeth Iglum Rønhovde. De synes det er viktig at lærere og andre som jobber med barn og unge får mer kunnskap om autisme, særlig mild grad av autisme.

Like viktig er det at barn og unge vet om hva søsken, noen i klassen eller kanskje de selv strever med.

Denne boka er gitt ut med støtte fra Leser søker bok.

mandag 3. mars 2014

Den globale baby (2013) av Mala Naveen

I denne boka med undertittel: "Det norske surrogatieventyret i India" ønsker forfatter Mala Naveen å vise at surrogati ikke kan sidestilles med kynisk menneskehandel, slik en norsk minister uttalte i 2011. Debatten som fulgte etter denne uttalelsen, var skarp, og enkelte hevdet at norske barnløse par hadde skapt en industri som tvang fattige kvinner til å bli fødemaskiner for Vesten.

Naveen reiste til India for å finne ut hva som lå bak fenomenet som hadde skapt så store overskrifter i Norge. Hun møtte indiske surrogatmødre og barnløse norske par, klinikker, aktivister, leger, akademikere og kommentatorer i arbeidet med boken.Svarene hun fant i landet hvor alles babydrømmer gikk i oppfyllelse, var både beroligende og forstyrrende.


Du kan lese anmeldelse av boka her, og mer om forfatteren og tanken bak boka her.