onsdag 3. desember 2014

ABC i integrering av Amal Aden (psevd.)Amal Aden kom til Norge som flyktning fra Somalia i 1996, og her gir hun 111 råd bygget på hennes egne erfaringer som innvandrer i Norge.  
Rådene gir hun både til nordmenn og til innvandrerne selv.
Hun er direkte og gir konkrete råd. Målet hennes er at innvandrere blir en del av samfunnet på en positiv måte.
Boka består av korte punkter delt inn etter tema. Noen ord er vanskelige, men både meningene og språket er direkte og lett å oppfatte.
Denne boka burde være obligatorisk for alle som jobber med flyktninger og asylsøkere, som NAV, IMDi, Barnevern, skole/barnehager og andre offentlige instanser. Fin som utgangspunkt for debatt.
Du kan lese mer om boka her og om forfatteren her.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar