mandag 10. juni 2013

Bak lukkede dører av Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse

Når man hører ordet voldtekt, dras tankene fort i retning av et overfall i en mørk park sent på kvelden. I den kollektive bevisstheten er det den «typiske» eller den «ekte» voldtekten. Men disse voldtektene er ikke typiske i det hele tatt. Den typiske voldtekten begås av en nær bekjent, en venn, kjæreste, ektefelle eller tidligere partner. De begås av menn mot kvinner og av kvinner mot menn. Regjeringens voldtektsutvalg konkluderte i sin rapport med at det begås et sted mellom 8000 og 16 000 voldtekter i Norge hvert år.

Bak lukkede dører - en bok om voldtekt tar forfatterne Anja Emilie Kruse og Anne Bitsch et oppgjør med mytene om voldtekt. Gjennom intervjuer med mannlige og kvinnelige voldtektsofre får leseren innblikk i en type seksuelle overgrep som ofte forties i den offentlige debatten i Norge: De som skjer bak lukkede dører, mellom ofre og overgripere som kjenner hverandre.

Leseren tas også med på tilskuerbenken bak rettens lukkede dører, og blir presentert for et dystert bilde av en rettsstat som skiller mellom såkalte verdige og uverdige ofre. Forfatterne knuser myten om likestillingslandet der kvinner og menn har full seksuell frihet, og tar til orde for en ny voldtektspolitikk som er basert på gjensidig nytelse og sex uten skam.
 
Både myten om offerets egen skyld i voldtekter og andre seiglivede forestillinger blir grundig tilbakevist og gjennomgått i et eget kapittel i boken.
 
Les mer om denne viktige boka og temaet her og her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar