torsdag 20. juni 2013

Israelerne - kampen for å høre til av Hanne Eggen Røislien

Helt siden nasjonen Israel erklærte sin uavhengighet i 1948 har landet vekket sterke følelser. Men hva med innbyggerne i Israel? Hvor mye vet vi egentlig om dem, om deres drømmer, lengsler og problemer? Hva, om noe, kjennetegner israelsk identitet?

Røislien er en av de norske Midtøsten-forskere som kjenner Israel best, og i denne boka forsøker hun å bidra til kunnskap om israelere og om hvordan deres samfunn er satt sammen.

Her får vi møte israelere som forfatteren har møtt gjennom mange av sine besøk i Israel og Midtøsten, og hver og en av dem representerer toneangivende miljøer og ideologier blant israelere. Hun lar oss møte unge, gamle, kvinner, menn, innfødte og immigranter i tilsynelatende tilfeldig rekkefølge.Vi får møte vanlige israelere som forsøker å leve sine liv så normalt som mulig under unormale omstendigheter.

Forfatteren skriver godt og med stor kunnskap i denne innsiktsfulle boka om israelere, og gir et viktig bidrag til større forståelse for et samfunn som er like komplisert som den konflikten det er en del av.

Les omtale av boka her og her.

Du kan også lese mer om den israelsk - palestinske konflikten her og her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar