mandag 14. november 2011

Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2012

Stiftelsen Fritt Ord inviterer nå ungdom mellom 12 og 20 år til å være med i en skrivekonkurranse der temaet er ytringsfrihet. 22. juli - tragedien gjør at dette er mer aktuelt enn noen gang. Her er eksempler på noen temaer dere kan skrive om:
  • Hva er ondskap, og hvordan kan samfunnet forholde seg til den?
  • Hva er meningen med straff? Bør dødsstraff overveies på nytt i forbindelse med folkemord og massemord?
  • Bør ytringsfriheten begrenses, f.eks. i nye medier som blogger, Facebook og Twitter? Utgjør anonymiteten en trussel mot demokratiet?
  • Skal ekstremister på alle fløyer ha rett til å ytre seg fritt? Bør rasediskriminerende ytringer straffes eller få komme til uttrykk offentlig?
  • Hva har kampen mot terror å si for det internasjonale ordskiftet? Hvilken rolle spiller den for grunnleggende demokratiske verdier?
  • I hvilken grad kommer innvandrere til orde i mediene? Hvordan er de representert i aviser, radio og TV?
  • Er ytringsfrihet bare en vestlig verdi, eller gjør den seg også gjeldende i andre kulturer?
  • Hva er informasjon og hva er propaganda i mediene? Hvor går grensene mellom løgn og sannhet?
Dette er kun eksempler på forskjellige emner deltakerne kan skrive om. Det kan være en god idé å ta utgangspunkt i noe du har lest i avisene eller på nettet, sett på TV eller lært på skolen.
PREMIER

1. premie: Stipend på kr 10 000
2. premie: Stipend på kr 8 000
3. premie: Stipend på kr 7 000

De tre vinnerne vil i tillegg få reise og opphold i Strasbourg høsten 2012 eller våren 2013 for å besøke Menneskerettighetsdomstolen og Europaparlamentet.

Påmeldingsfrist for 2011: 1. februar 2012
Frist for å sende inn bidrag: 15. februar 2012

De tre finalistene i Ungdomskonkurransen Fritt Ord inviteres til å delta på en finalehelg i Oslo sammen med finalister i Konkurransen Unge Forskere i april 2012. Samlingen avsluttes med prisutdeling.

Interesserte kan melde seg på konkurransen her eller sende en påmelding til:

Proscientia
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
Les mer om konkurransen her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar