fredag 21. mars 2014

Endring av praksis i klasserommet - med bidrag fra Rissa vgs.

Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning, redigert av Rita Riksaasen og Inger Langseth, er en bok som er skrevet av lærere, forskere og skoleledere.

Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis og ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole. Boka viser eksempler på hvordan en forsker arbeider som "ekspert" og modell for lærerne. Den viser hvilke positive og negative følelser som kommer til utrykk i et utviklingsarbeid. Videre viser boka hvordan skoleledere har lagt til rette for lærernes kompetanseutvikling.

Det vises til eksempler på hvordan skriverammer og IKT brukes i engelskundervisningen og på hvordan synlig og usynlig pedagogikk kan brukes i veiledning og undervisning og til hvordan ansvar for egen læring og vekt på indre motivasjon kan føre til manglende innsats blant elever.

"Våre egne" Randi Nordgaard Hermstad og Åshild Elvebakken har også bidratt til artikler i denne boka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar