mandag 13. januar 2014

Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg. Av Magnhild Folkvord

Qvam har stort sett bare vært kjent som stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), men ifølge forfatteren av denne biografien, Magnhild Folkvord, var hun trolig like viktig som Gina Krog i kampen for kvinnelig stemmerett. I denne biografien forsøker hun å plassere Qvam på det øverste galleriet av norske «strateger».
Forlaget skriver om denne boka:
Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) var en av de helt sentrale strategene i kampen for full stemmerett for kvinner. Som leder for flere kvinneorganisasjoner stod hun i spissen for stemmerettskampen for kvinner på slutten av 1800-tallet. Målet ble nådd i 1913, men det satte ikke på noen måte punktum for Qvam sitt politiske og organisatoriske engasjement. Qvam ble ikke uten grunn kalt Korridorenes Dronning, og hun påvirket gjerne landets ledende menn ved å gå gjennom konene deres. 

Selv var Fredrikke Marie Qvam gift med Ole Anton Qvam, en sentral Venstre-politiker. Mye sykdom, to barn som døde tidlig, en sønn som døde av tuberkulose 25 år gammel, og et dødfødt barn satte et sterkt preg på livet hennes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar